Sök

Sökresultat

5 träffar på Levnadsbeskrivningar

Levnadsbeskrivning över brottslingen Robert Thurgren 1894

Levnadsbeskrivning över brottslingen Robert Thurgren 1894

Dödspsalm för enkan Britta Christina Wallin, född Wanselius. Wid dess aflifwande den 28 juli 1827 jemte en korrt af henne sjelf meddelad underrättelse om hennes förnämsta lefnadshändelser.

Dödspsalm för enkan Britta Christina Wallin, född Wanselius. Wid dess aflifwande den 28 juli 1827 jemte en korrt af henne sjelf meddelad underrättelse om hennes förnämsta lefnadshändelser.

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Personalia.  En kårt vandring, et ärligt  lefverne...

Personalia. En kårt vandring, et ärligt lefverne...

Thore Odhelius - "Berättelser om de dödsfångars tillstånd..."

Thore Odhelius - "Berättelser om de dödsfångars tillstånd..."

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.