Text
Författare: Asplund, Arnold (1736-1815). Stockholms stadsmuseum

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Detta är en så kallad likpredikan som lästes upp från predikstolen vid begravningen. Den bestod oftast av två delar. Den första delen innehöll gudsord. Citat från bibeln som skulle passa in i sammanhanget och vara till tröst för de sörjande.

Den andra delen bestod av en levnadsbeskrivning. Prästen berättade om den dödes liv; barndom, utbildning, yrke, familj. Oftast överdrevs de positiva egenskaperna betydligt! Man förväntade sig att vackra ord skulle uttalas om den döde. Likpredikan delades sedan ut till begravningsgästerna som ett minne.

Om herr Segercrona får vi veta att han var en generös person. Han skänkte mycket pengar till de fattiga och till Klara församling. Läs vidare om hans liv som det beskrivs av prästen. Jämför sedan med likpredikan över Agnes Regina Christiernin (länken härintill). 32 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad