Text
Författare: Hallman, Carl Israel (1732-1800), Murbeck, Peter (1708-1766). Stockholms stadsmuseum

Personalia. En kårt vandring, et ärligt lefverne...

"Personalia" betyder ungefär "om en person". Det är just vad det är. Den handlar om Agnes Regina Christiernin. Texten lästes upp vid Agnes Reginas begravning 1754. Skriften är en del av Agnes Reginas så kallade likpredikan. Där beskrivs hennes liv från barndom till hennes allra sista tid i livet.

Hennes liv var ganska typiskt för en borgerlig kvinna på 1700-talet. Hon blir gift första gången vid 19 års ålder. Hon får ett barn som dör vid födseln. Gifter sig en andra gång. Hon blir 36 år.

Prästen är mycket generös med att beskriva hennes positiva egenskaper. Hon är en plikttrogen maka och mor. Hon har ett "muntert sinnelag". När hon drabbas av sjukdom bär hon sitt lidande med ro. Det är ett liv som maka och mor som beskrivs här. En man hade beskrivits annorlunda, bland annat hade hans utbildning och karriär varit viktiga att nämna. Jämför gärna med Eric Crispin Segercronas likpredikan (länken härintill). Beskrivs personerna olika?

Den första delen av likpredikan finns inte med här. Den har gått förlorad. Den innehöll troligtvis prästens gudsord. Olika citat ur bibeln som tröst för familj och andra begravningsgäster. 12 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad