Sök

Sökresultat

26 träffar på Ämbeten

Ritning till drivhus och orangeri på Södermalm 1776

Ritning till drivhus och orangeri på Södermalm 1776

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

Beslut om att drunknade Sallander får begravas

Beslut om att drunknade Sallander får begravas

Brev angående Riddarholmskyrkans restaurering 1835

Brev angående Riddarholmskyrkans restaurering 1835

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

”Likpredikan Öfwer Then Ädle och Welborne Herre Herr Claes Flemming /…/ Öfwerståthållare på Stockholms Slott” 1644

”Likpredikan Öfwer Then Ädle och Welborne Herre Herr Claes Flemming /…/ Öfwerståthållare på Stockholms Slott” 1644

Prästerskapet vill isolera religionsbrottslingen Thomas Leopold

Prästerskapet vill isolera religionsbrottslingen Thomas Leopold

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Pesten och arbetsbördan

Pesten och arbetsbördan

Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29 (Murmästaren 3)

Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29 (Murmästaren 3)

Stockholms bildningscirkel, startskottet på en folkrörelse

Stockholms bildningscirkel, startskottet på en folkrörelse

Ritning till påbyggnad av fröken Lantingshausens hus på Blasieholmen 1821

Ritning till påbyggnad av fröken Lantingshausens hus på Blasieholmen 1821

Kakelugnskakel från Schönska huset

Kakelugnskakel från Schönska huset

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhuspojken Isaac Uggla, född omkring 1749

Barnhuspojken Isaac Uggla, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

[Förteckning över stadens alla högre tjänstemän] Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts och cronans höga embets-män / Anders Joakim von Henel

[Förteckning över stadens alla högre tjänstemän] Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts och cronans höga embets-män / Anders Joakim von Henel

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

Industrispionage på 1700-talet

Industrispionage på 1700-talet

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Konventikelplakatet 1726 - Kunglig förordning mot bönemöten i hemmet

Konventikelplakatet 1726 - Kunglig förordning mot bönemöten i hemmet

När läkare blev ett yrke, 1496

När läkare blev ett yrke, 1496

Stadens styrelse / Göran Dahlbäck

Stadens styrelse / Göran Dahlbäck

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.