Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29 (Murmästaren 3)

(Skylten finns vid Hantverkargatan 29)


ANNA WHITLOCKS GYMNASIUM
är uppkallat efter skolpionjären och feministen
Anna Whitlock (1852–1930) och invigdes 2018.
När byggnaden ursprungligen stod klar 1926,
ritad i för tiden typisk klassicism av arkitekten
Axel Lindegren, kallades den Ämbetshuset
eftersom den uppfördes för olika statliga
ämbeten, bland annat Skolöverstyrelsen och
Rikets allmänna kartverk. Temat i de pampiga
bronsportarna från 1968 av Sven Lundqvist
berättar att även Byggnadsstyrelsen satt här.
Från 1970-talet fram till 2015 var byggnaden
hemvist för Länsstyrelsen.

Designed as government offices by Axel
Lindegren and built in 1926, the building is now
a secondary school. The school is named after
noted feminist and educator Anna Whitlock.
The sculpted bronze doors, featuring various
past usages, are the work of artist Sven Lundqvist.

(2019)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad