Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Dahlbäck, Göran (f. 1941). Stockholms stadsbibliotek

Stadens styrelse / Göran Dahlbäck

Ett kapitel om hur det medeltida Stockholm styrdes och vilka roller till exempel borgmästarna och rådet hade. Vidare vilka ämbetsmän som kontrollerade till exempel handel, hantverk, renhållning, byggenskap och utskänkning.

Här finns också en genomgång av vad som antecknades i stadens skotteböcker, tänkeböcker, jordeböcker och ämbetsböcker. Intressant läsning om domar i brottsmål och hur mycket stadens borgare betalade i skatt (skott). Många av dessa böcker finns bevarade och kan läsas i Stadsarkivet. 16 sidor.

Utdrag ur Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm. - 1995. - S. 54-69

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad