Beslut av stadens borgmästare och råd att läkaryrket får bilda skrå, år 1496
Text

När läkare blev ett yrke, 1496

I Stockholms tänkebok (protokollen från stadens borgmästare och råd) från den 1 juni 1496 går det att läsa om när ”läkarna här i staden” blir ett skrå. Helmik stadsskrivare och hela rådet godkänner att läkarna får bilda sitt eget skrå.

Skråväsendet var ett system för att organisera sig om man var hantverkare och borgare. Yrkesutövarna, t.ex. smeder, murare och bagare, var sammanslutna i olika föreningar, s.k. ämbeten, med särskilda privilegier inom deras arbete. Att ens yrke tillhörde ett skrå innebar också att endast de som var medlemmar i skrået fick ägna sig åt yrket. 

Här kommer en transkribering av det som står i Tänkeboken:

Lechiarana her j stadin.

Samma dach samtychtis ok befaltis Helmik Stadzscriffue [re] aff hela radit medh fogittens samtyckio at vtscriffue och göre lechiarom ena skraa lycheruiss lydende ssom then vtscrifft ludde, som han vpkastat hade ok tha fore thöm alle vplass, huilke lechiara samma skra beswore ath holle wilie och allaledes vidherbliffue medh krafft ok makth ok thackade radit kerlige, atthe nagat hade thöm effterretta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629