Militärklädda män sitter på rad och tittar i kikare

Så här söker du i Stockholmskällan

Det finns fem sätt att söka på i Stockholmskällan. De olika sökvägarna fungerar lite olika. Beroende på vad du letar efter kan det ena eller andra sättet fungera bättre. (Bild: Svea Artilleriregemente. Foto: Lennart af Petersens, 1946-1947)

Varför får jag träff på min sökning?

Om skrivit in ett sökord och det står med någonstans i beskrivningen av källmaterialet kommer du att få träff.

Varje källmaterial är beskrivet med rubrik, beskrivningstext och metadata. I källmaterialets metadata finns till exempel uppgifter om fotograf eller upphovsmakare, datum och ämnesord som beskriver materialet. 

Ofta är materialet geotaggat också. Det geotaggade materialet är markerat med koordinater så att du kan se det som en nål på en karta på den adress eller den plats det hör ihop med.

När du söker på kartan får du träff på det material som är geotaggat och har koordinater knutna till sig. När du släpper en nål på kartan för att Välja själv plats eller genom att använda platstjänster och låta GPS-funktionen känna av var i Stockholm du befinner dig och vilket av det geotaggade källmaterialet som ligger Nära mig.

Varför funkar det inte?

1. Vi saknar information om källmaterialet

Om du får träff eller inte beror på vilken information Stockholmskällan har använt för att beskriva och markera källmaterialet. För att få träff när jag söker på ett platsnamn måste det namnet stå i rubriken, beskrivningstexten eller geotaggen som anger platsen som hör ihop med källmaterialet. En del poster saknar viktig information och är därmed svårare att hitta i en sökning.

2. Stavning och ordval har betydelse

Stockholmskällans sökmotor ska känna igen ändelser på ord. Det ska inte spela någon roll om du söker på barn, barnen eller barnens. Sammansatta ord är svårare. Då får vi bara träff vid exakt stavning. Här gäller det att vara listig och testa sig fram. Använd synonymer eller snarlika sökord och sök igen: Om du inte får träff på sophämtning kan du söka på renhållning exempelvis.

3. Vi har inte det du letar efter

Museerna, arkiven och biblioteken som samarbetar i Stockholmskällan väljer ut och publicerar delar av sina samlingar här. Vi har exempelvis många fotografier på byggnader och gator i Stockholm, men inte på alla. Det kan hända att den adress du söker inte har något källmaterial knutet till sig i Stockholmskällan. 
I Stockholmskällan finns lite om mycket, men långt ifrån allt.

Du kan alltid vända dig till Stockholmskällans redaktion om du har frågor. Du kan också kontakta museerna, arkiven och biblioteken som samarbetar i Stockholmskällan. Du hittar alla kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Fem sätt att söka i Stockholmskällan

 

1. Skriv ett ord i sökrutan

I träfflistan får du upp allt källmaterial i databasen som har sökordet i sin beskrivning.

Filtrera ditt sökresultat

Du kan filtrera sökresultatet på materialtyp, så att listan bara visar fotografier, texter eller ritningar exempelvis. Du kan filtrera på flera materialtyper samtidigt.
 Emblem med stiliserat huvud och en sökruta med texten "Sök på plats, person, händelse, ämne...", samt symboler och text för olika typer av källmaterial

 

2. Sök på karta

Du kan göra en geografisk sökning i Stockholm, genom att använda kartan. Gå till Jämför kartor i Menyn, eller klicka på Visa vad som finns nära mig intill sökrutan överst på sidan. 

Emblem med stiliserat huvud och en sökruta med texten "Sök på plats, person, händelse, ämne..."

Välj själv plats eller visa vad som finns Nära mig

I kartvyn kan du Välja själv plats. Då har du möjlighet att släppa ned en kartnål varsomhelst i Stockholm genom att klicka med musen eller peka på skärmen. Du kan välja plats själv oavsett var du är i världen.

Du kan också visa vad som finns Nära mig. Om mobiltelefonens, surfplattans eller datorns platstjänster är på kommer GPS-funktionen känna av var du befinner dig och visa källmaterialet som hör till platser inom en 200 meters radie från där du är. Nära mig fungerar bara när du befinner dig i Stockholms kommun, eftersom det bara är det området som visas på kartan.

Emblem med stiliserat huvud och en sökruta med texten "Sök på plats, person, händelse, ämne..." och karta

 

3. Snabbsök i Stockholmskällan

Snabbsöken är en färdig sökknapp. Vi byter ut valen med jämna mellanrum. Om du klickar på snabbsöken får du en begränsad träfflista på ett urval källmaterial inom området. Nytt i Stockholmskällan visar de senast publicerade posterna i databasen.

Bildrutor med text som leder till olika tematiska sökningar om Stockholms historia

 

4. Fördjupad sök med Tema-artiklar

Varje ruta leder till ett Tema som fördjupar eller breddar en bit av Stockholms och stockholmarnas historia. Temat består av en eller flera artiklar. I artiklarna ingår enskilda källmaterial, men också text som beskriver eller förklarar sammanhang och kontext lite närmare. Bilderna i artiklarna går att klicka på, för att på så sätt komma direkt till beskrivningen av det enskilda källmaterialet.

Bildrutor med text som leder till olika tematiska artiklar om Stockholms historia

 

5. Sök på materialtyp

Är du bara intresserad av fotografier? Eller målningar? Eller ritningar? När sortens källmaterial är det viktigaste, då ska du söka på materialtyp. Varje bildruta leder till en träfflista där alla källmaterial av en viss typ ingår - alla fotografier, alla ljud eller alla texter.

Bildrutor med text som leder till olika tematiska sökningar om Stockholms historia