Telefonister vid Allmänna telefonbolagets apparatsal
Apparatsal hos Stockholms Allmänna Telefon AB, 1902. Okänd fotograf, Stadsmuseet

Arbeta med källkritik

Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant.

Vad är källkritik?

Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk.
Källkritik handlar om att kontrollera

 • äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig
 • närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver
 • tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk
 • beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor. När du använder förstahandskällor kommer du nära historien, utan att någon annan har valt ut, ändrat eller dragit slutsatser om vad som ska berättas eller förklaras.

Är källan bra eller dålig?

Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare.

När du arbetar källkritiskt kan du pröva hur trovärdig en källa är genom att ställa följande frågor. De går att använda på de flesta material, till exempel fotografier och texter.

 • Vet du vem som har gjort materialet, tagit fotot eller skrivit texten?
 • Vilket syfte hade upphovsmakaren?
 • Är det ett original eller en kopia?
 • Om det är en kopia, kan någonting ha tagits bort eller förändrats jämfört med originalet?
 • Är materialet vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre?
 • Är texten eller bilden från samma tid som det det handlar om?
 • Är det en förstahandskälla eller bygger den vidare på någon annan källa?

Om du svarar nej eller är osäker på många av svaren kan det betyda att källan är opålitlig och inte ger en trovärdig bild av historien.

Uppdaterad