Två barn målar en teckning
Barnens ö, två barn målar. Okänd fotograf, Stadsarkivet

Hur funkar upphovsrätt?

Vad får jag göra med den här bilden? Kan jag ändra lite i den och publicera den sedan? Vad är upphovsrätt för någonting, egentligen?

Upphovsrätt handlar om att ge konstnärer, fotografer och författare ett erkännande för deras arbete. Vi får ta del av deras verk, men på vissa villkor. Här förklarar vi hur upphovsrätten fungerar för bilderna och texterna du hittar i Stockholmskällan.

Creative Commons-licenser

Allt material på Stockholmskällan är märkt med licenser. Informationen om vilka rättigheter som gäller hittar du på varje postsida - visningssidan där varje material i Stockholmskällan presenteras. 

Bilden visar rubriken "rättigheter" på postsidan där källmaterialet visas

CC-BY betyder att materialet är fritt att använda

CC-BY betyder att du kan ändra i bilden, beskära den och trycka den hur du vill. Detsamma gäller för texter, Enda villkoret är att du anger upphov - alltså berättar vem som har gjort bilden, tagit fotografiet, skrivit texten, komponerat musiken och så vidare.

CC-BY-NC betyder att materialet inte får användas i kommersiellt syfte

CC-BY-NC betyder att du kan ändra i bilden, beskära den och trycka den, men bara i icke-kommersiellt syfte. Du får alltså använda materialet men inte i sammanhang där någon tjänar pengar på att bilden används. Detsamma gäller för texter som är märkta med CC-BY-NC. Du ska alltid ange upphov och berätta vem som har gjort bilden, tagit fotografiet, skrivit texten, komponerat musiken och så vidare.

Läs mer om de olika licenserna på Creative Commons hemsida.

Upphovsrätten gäller i 70 år

I Sverige är det Upphovsrättslagen (1960:729) som styr upphovsrätten. Upphovsrätt handlar om att en person som har skapat ett konstverk också har rätt att bestämma hur det verket får användas.

Ett verk är skyddat av upphovsrätten till 70 år efter det att upphovsmakaren har dött. Målningar som gjordes av en konstnär som dog 1946, får alltså användas fritt från och med 2017, när det har gått 70 år. 

I Stockholmskällan har allt material en Creative Commons-licens som berättar vilka rättigheter som gäller och hur du får använda konstverket.

Uppdaterad