Studenter sitter i en soffgrupp och läser
Studenthem 1943, foto: Johansson SvD

Vad berättar litteraturtips?

Litteraturtipsen är bra om du vill läsa mer om sådant som du hittar i Stockholmskällan. Böckerna berättar mer om historien som källorna är en del av

I Stockholmskällan kan du se bilder och menyer från olika restauranger i staden, men i någon av Ove Pihls böcker kan du läsa om krogarnas historia också. Originalkällor, som fotografier eller föremål, är ett fantastiskt sätt att komma nära historien, men för oss som vill veta mer om något särskilt är det nästan ett måste att se efter vad som finns skrivet i ämnet, i fackböcker, artiklar, forskningsrapporter eller romaner.

Vad berättar litteraturen?

Mängden litteratur om Stockholm och dess historia är mycket stor och den växer hela tiden. Den litteratur du hittar som tips i Stockholmskällan är ett litet urval, en blandning av kända verk och glömda godbitar, nyutgivet och ålderstiget. Sök gärna vidare på Stockholms stadsbiblioteks webbplats.

Litteraturen kan matcha ett annat material

Litteraturtipsen är ofta ett komplement till övrigt material i Stockholmskällan. Du kan till exempel hitta en del bildmaterial och artiklar och dokument i fulltext om romernas historia i Stockholm, och vill du gå vidare och ta reda på mer om hur romernas historia dokumenterats och beskrivits finns även tips på fack- och skönlitteratur om romer.

Exempel på litteraturtips om romer

Litteraturen kan fylla en lucka i viktiga ämnen

Det finns en hel del skrivet om Stockholms blodbad på 1500-talet, men du kommer till exempel inte att hitta några fotografier. En del av texterna kan du läsa i fulltext, men det mesta hittas i böcker på bibliotek.

Litteraturen kan ge dig tips för att komma vidare

Kände du till att det finns en intressant historia kring hur Stockholms sotare bildade fackförening i slutet av 1800-talet? Som tur är har forskare och författare intresserat sig för de mest skilda ämnen genom tiderna. Med hjälp av litteraturtipsen i Stockholmskällan kan vi visa upp de kända böckerna om Stockholms historia, men också texter om sådant man inte tänker på att leta efter, eller ens förknippa med Stockholms historia.

Låt säga att du undrar hur det gick till när Stockholms sotare bildade fackförening i slutet av 1800-talet. Det finns ingen bok som handlar om det. Däremot har Per Anders Fogelström skrivit om det i ett kapitel av boken Okänt Stockholm. Vissa litteraturtips lyfter därför fram enskilda artiklar eller kapitel ur böcker för att det ska bli lättare att hitta gömda guldkorn.

Berättar skönlitteratur och facklitteratur samma sak?

Skönlitteratur är helt eller delvis påhittade berättelser. Facklitteratur beskriver och förklarar verkliga händelser, företeelser och fenomen. Men visst går det att använda skönlitteratur på liknande sätt som facklitteratur för att skaffa sig kunskap! Det gäller bara att komma ihåg att det är en roman jag läser och ställa rätt frågor:

  • Kan jag lita på att författaren beskriver miljöer, människor och händelser på ett realistiskt sätt?
  • Beskriver författaren hurdant Stockholm var för hundra år sedan eller är boken skriven för hundra år sedan och skildrar sin samtid?

Det är faktiskt ungefär samma frågor som vi kan behöva ställa när vi läser facklitteratur.

Varför går det inte att läsa direkt på skärmen?

I Stockholmskällan finns en del litteratur i fulltext. Det materialet är märkt ”Texter” och går alltså att läsa direkt på skärmen. Men det allra mesta av den moderna litteraturen om Stockholm är upphovsrättsligt skyddad och får inte publiceras på internet. Som tur är finns den nästan alltid tillgänglig på bibliotek och därför tipsar vi både om vilken litteratur som finns och var den går att få tag på.

Uppdaterad