Oljemålning av en röd träbyggnad med grön och brun kvarnöverbyggnad
Linoljekvarnen på Waldemarsudde, 1908. Konstnär: Prins Eugen, Prins Eugens Waldemarsudde

Vad berättar bildkonst?

Konstverken i Stockholmskällan avbildar Stockholm, människorna eller verksamheten i staden på ett eller annat sätt. Med konstens hjälp kan du studera stadens utveckling. Särskilt viktiga är de äldre konstverken, de som gjordes innan det fanns fotografier. Tillsammans med kartor, fotografier och föremål kan de berätta om Stockholms omvandling och hur den har påverkat människors liv i staden.

I Stockholmskällan finns målningar, men också bilder som har använts i undervisning, reklambilder och andra affischer. De äldsta konstverken du hittar här är från 1500-talet. De flesta är från 1800- och 1900-talet men vi har också verk från 1600-talet och 1700-talet i Stockholmskällan. Små detaljer kan avslöja oanade sammanhang och bidra till att vår kunskap om Stockholm ökar.

Vad berättar bildkonsten?

Alla de olika konstverken i Stockholmskällan visar hur olika delar av staden har sett ut i olika tider. Man kan se livet i staden genom gatubilder och andra vyer, genom interiörer och satirer. Man kan se stadens invånare genom såväl porträtt som karikatyrer.

När du vill använda konstverk som historisk källa ska du tänka källkritiskt. Konstverken har tillkommit i olika tider och sammanhang. Det är alltid en konstnärs tolkning av verkligheten. Vem skapade verket och i vilket syfte? Har någon beställt konstverket? I vilket syfte? Har konstnären avbildat sitt motiv precis som det såg ut eller använt sin fantasi för att förbättra bilden? När skapades verket i förhållande till den tid verket skildrar?
Det är viktigt att komma ihåg att konstverk kan tolkas på olika sätt och att ingen tolkning är absolut eller sann. Det finns alltid nya infallsvinklar och nya upptäckter att göra.

Stockholms stadsmuseums konstsamling

Stadsmuseets samling har tillkommit genom inköp eller gåvor och innehåller cirka 20 000 verk. De flesta är konst på papper: akvareller, grafik och teckningar. Stadsmuseet har samlat konstverken för att berätta om Stockholms utveckling och för att fungera som historiska dokument. En stor del av samlingen skildrar kåkbebyggelsen på Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen från sekelskiftet 1900.

I samlingen ingår verk av både kända och mindre kända konstnärer. Bland den äldre konsten finns verk av bland andra Louis Jean Desprez, Elias Martin, Johan Fredrik Martin, och Johan Sevenbom. Från 1800-talet finns verk av Josabeth Sjöberg, Carl Johan Billmark, Fritz von Dardel, Anna Palm de Rosa ochVicke Andrén. I Stockholmskällan visas ett urval av konstverken från Stadsmuseets samling.

Trycksaker

Reklam, flygblad, prislistor och menyer säger en hel del som sin tid. De kan ge information om vad historiens människor tyckte var viktigt, billigt eller gott – sådant ändrar sig med tiden. Informationen i det här materialet blir snabbt inaktuellt och kan därmed sägas vara kortlivat.

I Stockholmskällan kan du hitta trycksaker under källtyperna text, bildkonst och foto, beroende på om det är texten eller bilden som är mest framträdande.

Vad berättar trycksaker?

Att titta närmare i en skräddares prislista från 1600-talet, kika på en affisch från 1890-talet som gör reklam för Stora bryggeriet eller Sidenhusets modekatalog från 1907 säger ändå en hel del om villkoren för den tiden. Det kan ge värdefull information om olika tidsperioder och beskriva saker som kanske inte dyker upp så ofta i historisk facklitteratur eller läroböcker.

Kungliga biblioteket vid Humlegården i Stockholm har i uppdrag att samla den svenska tryckproduktionen i sin helhet. I detta ingår alltså inte bara böcker, tidningar och tidskrifter, utan även alla småtryck. På Kungliga biblioteket kallas de vardagstryck.

Uppdaterad