En person med skyddskläder och skyddsglasögon håller i en filmkamera
Barkarby flygfält 1943, Johansson SvD. Stadsmuseet i Stockholm

Vad berättar film och rörlig bild?

Film och rörlig bild kan användas som historisk källa. I Stockholmskällan finns film och rörlig bild från olika sammanhang och olika tidsperioder. Bland filmerna finns både nyhetsrapportering, reklam och dokumentärer.

Vad berättar filmen?

Olika filmer har olika syften. Vi skiljer vanligtvis mellan spelfilm, reklamfilm och dokumentärfilm.

Spelfilm

Spelfilm är en film där skådespelare gestaltar olika roller enligt en regissörs anvisningar. Även många andra specialiserade yrkesgrupper deltar för att göra så att filmen ska kännas så realistisk som möjligt för den som tittar, trots att det kan vara filmat i studio eller i uppbyggda miljöer. Spelfilmer kan utspela sig i nutid, i historisk tid eller i en påhittad framtid.

Det kan vara svårt att använda spelfilmer som historiska källor. Oftast är handlingen helt eller delvis påhittad för att det ska bli en bättre eller mer spännande berättelse. Men en del produktioner som gjorts i riktiga historiska miljöer kan alltid vara intressanta att se närmare på. De kan fungera som ett sätt att illustrera eller skapa en känsla för hur den historiska verkligheten var. Däremot säger de en hel del som sin egen tid, och om den tidens syn på historien.

Dokumentärfilm

Dokumentärfilmer skildrar ofta någon eller några enskilda människor eller några utvalda och avgränsade miljöer. I dokumentärfilmer försöker filmaren visa verkligheten som den är men ofta är det nödvändigt med olika former av regi. Som källa kan därför inte heller dessa därför alltid anses vara helt ”sanna”. Ibland kan dokumentärfilmaren ha samlat material i många år innan den färdiga filmen är klar. Många museer har äldre dokumentära filmer som är viktiga källor då vi vill se hur till exempel olika äldre hantverk har utförts, något som nästan skulle vara omöjligt att beskriva bara med fotografier eller stillbilder.

Reklamfilm

Reklamfilmer görs oftast för att sälja olika produkter eller för att övertyga tittaren om någonting. De är för det mesta väldigt korta och har kort livstid. När något blir omodernt eller när det kommer nya produkter fungerar det inte med gammal reklam längre. Eftersom reklamfilmerna är så präglade av sin tid och vad som ansågs nytt, snyggt och modernt just då är de en tacksam källa för att fånga värderingar och tidsanda.

Gemensamt för såväl spelfilm, dokumentärfilm och reklamfilm som källa är att de visar mode, stilar, miljöer från sin samtid. Man kan också ofta få en fingervisning om tidens värderingar, till exempel kvinnosyn eller politiska strömningar i samhället även om filmen i sig handlar om någonting helt annat. Det beror på vad vi tittar efter när vi ser på filmen.

Urval av filmer och rörliga bilder

I Stockholmskällan finns ett urval av äldre filmer, till exempel journalfilmer från 1900-talets första decennier. Filmerna har publicerats i Stockholmskällan av Kungliga biblioteket med vänligt tillstånd av Sveriges television, SVT.

SVT har dessutom själva publicerat många historiska filmer och filmklipp på Öppet arkiv. SVT är ett public service-företag vars uppdrag vilar på en demokratisk idé. SVT gör tv om alla och för alla - även för tittargrupper som inte är kommersiellt intressanta.

Redan 1929 började film användas för att dokumentera äldre hantverksyrken i Stockholm. De inspelningarna pågick i tio år. Stockholms stadsmuseum fick senare överta en del äldre Stockholmsfilmer och filmer från olika kommunala förvaltningar. Flera av dessa filmer finns tillgängliga i Faktarummet på Stockholms stadsmuseum.

De äldsta filmerna i Stockholmskällan är från 1900-talets allra första år och visar bland annat ballongflygning över Stockholm.

Uppdaterad