Långfärdsskridskor från 1800-talets andra hälft
Skridskor från sent 1800-tal, Stadsmuseet i Stockholm

Vad berättar föremål?

Ett föremål kan användas som historisk källa.I Stockholmskällan finns bilder på olika föremål från Stockholms historia. De har antingen tillverkats i Stockholm, använts i Stockholm, handlar om Stockholm eller gjorts av en person som bott eller arbetat i Stockholm.

Vad berättar föremålet?

Föremål och saker kan fungera som historiska källor på två sätt. Ett föremål är en kvarleva från tiden då det tillverkades, och kan berätta något om historien bara genom att det finns kvar. En sked från medeltiden är ett bevis för att det fanns skedar på medeltiden. Men föremålet bär också på information som säger mer om de människor som använt skeden. En sked som är rikt dekorerad och utsmyckad kan betyda något annat än en sked som är enkel, slät och sliten. En dopsked kan exempelvis vara en symbol eller ett minne för den person som vet vad dekorationen betyder. En sådan sked ger annan information än den sked som från början bara har varit ett nödvändigt bruksföremål. 

Det går alltid att göra olika tolkningar och se saker ur olika perspektiv. En del förklaringar är mer troliga än andra, men vi kan aldrig säga att de förklaringar vi ger är färdiga eller oföränderliga. Nya fakta eller andra infallsvinklar kan leda till nya tolkningar och förklaringar. Det är viktigt att komma ihåg när vi använder föremål som historisk källa.

Urval av föremål

De flesta föremålen i Stockholmskällan kommer från Stockholms stadsmuseum. I stadsmuseets samlingar finns tre typer av föremål: arkeologiska, byggnadshistoriska och kultur- eller socialhistoriska föremål.

De arkeologiska föremålen kommer från utgrävningar i Stockholm. Eftersom de grävts fram ur marken kallas de jordfynd. De yngsta jordfynden är från 1900-talet och de äldsta kommer från förhistorisk tid, långt innan staden Stockholm fanns. Ungefär hälften av stadsmuseets föremål är arkeologiska. 

De byggnadshistoriska föremålen kommer från byggnader som rivits eller renoverats i Stockholm. Bland annat har många kakelugnar, dörrar och fönster sparats.

De kultur- eller socialhistoriska föremålen har tagits om hand för att de säger någonting om hur människor i Stockholm har levat och haft det genom historien. En del föremål har stadsmuseet fått i gåva och andra har köpts in för att bevaras. Det kan vara vardagsföremål som plastkassar och redskap, men också musikinstrument, möbler eller textilier. Ungefär en tredjedel av stadsmuseets föremål är social- eller kulturhistoriska.

Uppdaterad