Del av kartan med titel
Karta
Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947), Hanzon, Nils (1884-1966), Stockholms stadsingenjörskontor. Stockholms stadsarkiv

1930 års karta över Stockholm

Karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman [och] Nils Hanzon 1930

Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut både stadens gräns och församlingarnas gränser. Offentliga byggnader är markerade och vi kan hitta många namngivna industrier. Påhlman var stadsingenjör i Stockholm.

Kartan är uppdelad i 6 blad samt ett tilläggsblad från 1933. Du kan öppna och förstora bladen genom de olika pdf-länkarna under "Dokument". Där finns också teckenförklaring och en indelningsplan (översikt).

Högupplösta filer?

Under "Mer i Stockholmskällan" finns enskilda poster för varje blad. Där kan du öppna och ladda ner högupplösta filer (300 dpi). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad