Del av kartan med titel
Del av kartan med titel
Indelningsplan med bladnumrering
Karta

1930 års karta över Stockholm

Karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman [och] Nils Hanzon 1930

Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut både stadens gräns och församlingarnas gränser. Offentliga byggnader är markerade och vi kan hitta många namngivna industrier. Påhlman var stadsingenjör i Stockholm.

Kartan är uppdelad i 6 blad samt ett tilläggsblad från 1933. Du kan öppna och förstora bladen genom de olika pdf-länkarna (14 filer, alla bilder finns även i hög upplösning). Teckenförklaring på blad 5. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

Karta över Stockholms stad i 4 blad år 1934

Karta över Stockholms stad i 4 blad år 1934

Tilläggsblad till 1930 års karta från 1933

Tilläggsblad till 1930 års karta från 1933