Bladet är tryckt i färg med kvarteren i orangebrunt, obebyggda ytor på Ladugårdsgärdet i ljusgrönt, parker i grönt och gatunät i beige
Karta
Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947), Hanzon, Nils (1884-1966), Stockholms stadsingenjörskontor. Stockholms stadsarkiv

1930-års karta, blad 2

Kartbladet visar nordöstra innerstaden med Östermalm och Ladugårdsgärdet. Det är ett av 6 blad till ”Karta över de centrala delarna av Stockholms stad” från 1930. Skalan är i 1:4000.

Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut stadens gräns och församlingarnas gränser. Offentliga byggnader är markerade och vi kan hitta namngivna industrier. 

Den är utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt och reviderad av Stockholms Stadsingenjörskontor genom A. E. Påhlman och Nils Hanzon 1930. August Emanuel Påhlman var stadsingenjör i Stockholm 1914-1932 . Nils Hanzon blev vice stadsingenjör 1933. 

Under rubriken ”Dokument” finns teckenförklaring och en indelningsplan som visar vilken del av staden de olika bladen innehåller. De andra kartbladen och ett tilläggsblad till kartan från 1933 finns länkade under ”Mer i Stockholmskällan”. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad