Kartbladet är tryckt i färg med titel, upphov och datering inom utsmyckad ram i högra övre delen
Karta
Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947), Hanzon, Nils (1884-1966), Stockholms stadsingenjörskontor. Stockholms stadsarkiv

1930 års karta, blad 1

Kartbladet visar nordvästra innerstaden med Vasastan och Stadshagen på Kungsholmen. Det är ett av 6 blad till ”Karta över de centrala delarna av Stockholms stad” från 1930. Bladet innehåller också titel, datering och upphov till samtliga blad i kartan.

Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut stadens gräns och församlingarnas gränser. Offentliga byggnader är markerade och vi kan hitta namngivna industrier. Skalan är i 1:4000.

Den är utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt och reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman och Nils Hanzon 1930. August Emanuel Påhlman var stadsingenjör i Stockholm 1914-1932. Nils Hanzon blev vice stadsingenjör 1933. 

Under rubriken ”Dokument” finns teckenförklaring och en indelningsplan som visar vilken del av staden som de olika bladen innehåller. De andra kartbladen och ett tilläggsblad till kartan från 1933 finns länkade under ”Mer i Stockholmskällan”. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad