Bilden visar en situationsplan ritad i april 1862. Planen visar hur sex byggnader är utlagda i kvarteret Tegelslagaren. Situationsplanen är laverad i färg
Ritning
Arkitekt: Aspman, J.. Regionarkivet Stockholm

Norra försörjnings- och arbetsinrättningen; Grubbensringen 30A-32A

”Norra Försörgnings. Och Arbets. Hushållningen.” April 1862

Situationsplanen visar sex utlagda byggnader i kvarteret som då hette Tegelslagaren, Kungsholmen. Planen visar sannolikt hur trädgården skulle anläggas då den är ritad av J. Aspman, direktör för Berzeliiplatsen.

Efter förslag framlagt 1848 byggdes Stockholm Norra Försörjnings- och Arbetsinrättning på tomten kvarteret Tegelslagaren vid Reparebansgatan (idag Fleminggatan) på Kungsholmen. 1 oktober 1860 mottog inrättningen sina första underhållstagare.

Inrättningen byggdes sedan ut succesivt och kom att bli Allmänna försörjningsinrättningen. Idag ligger S:t Eriks sjukhus inom området.

Bilden är beskuren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad