Sök

Sökresultat

38 träffar på Köpmän

 Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Ryssgården / Åke Abrahamsson

Ryssgården / Åke Abrahamsson

Medeltida handel i Stockholm

Medeltida handel i Stockholm

Katarinatunneln, Bro över tunnelbygget

Katarinatunneln, Bro över tunnelbygget

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor]   Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor] Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

Stadsgården och Ryssgården / Signe Lang

Stadsgården och Ryssgården / Signe Lang

Anteckningar om Köpmanbrinkarna i äldre tider / Frans de Brun

Anteckningar om Köpmanbrinkarna i äldre tider / Frans de Brun

Ett köpmanshus i Stadsgården / Åke Abrahamsson

Ett köpmanshus i Stadsgården / Åke Abrahamsson

Bislag : utemöbler på senmedeltida gågator / Brita Kihlborg

Bislag : utemöbler på senmedeltida gågator / Brita Kihlborg

Gräddhyllor och skuggsidor - boendets fram- och baksidor / Lars Ericson

Gräddhyllor och skuggsidor - boendets fram- och baksidor / Lars Ericson

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Henrik Lohe, handelsman i Stockholm. Farbror till Johan Lohe.

Henrik Lohe, handelsman i Stockholm. Farbror till Johan Lohe.

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Kravaller

Kravaller

Ryska kyrkan i Södra stadshuset 1748-1846 / Monica Eriksson

Ryska kyrkan i Södra stadshuset 1748-1846 / Monica Eriksson

Ordning och stadga, huruledes kiöphandelen och handtwerken rätt delas, och uthi ordenteligit och godt tilstånd komma måtte...

Ordning och stadga, huruledes kiöphandelen och handtwerken rätt delas, och uthi ordenteligit och godt tilstånd komma måtte...

Borgare edh.

Borgare edh.

Borgared från 1808

Borgared från 1808

Dödsstraff att befatta sig med den internationella slavhandeln

Dödsstraff att befatta sig med den internationella slavhandeln

Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans  ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans ansökan om svenskt medborgarskap

Det avhuggna fingret : berättelser från medeltidens Stockholm / Gudrun Wessnert

Det avhuggna fingret : berättelser från medeltidens Stockholm / Gudrun Wessnert

Affär är affär. Bildskämt med köpman och springgosse i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 38, den 22 september 1878

Affär är affär. Bildskämt med köpman och springgosse i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 38, den 22 september 1878

Stadens näringsliv / Göran Dahlbäck

Stadens näringsliv / Göran Dahlbäck

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.