Gulnat brev med handskriven text på franska. En sida av brevet som har tre vikningar, i mitten finns adressaten och i nedre delen sidan 3 i brevet.
Text
Författare: Lardieu (osäker tolkning namn), Berniér, J. H. (oklart födelse- och dödsår). Stockholms stadsarkiv

Gripna köpmän på Saint-Barthélemy klagar på Sveriges guvernör von Rosenstein – brev från 1789

Två köpmän och slavägare på svenska Saint-Barthélemy skriver här till kolonins guvernementssekreterare Aron Åhman. Köpmännen framför klagomål på guvernören Pehr Herman Rosén von Rosenstein, som gripit dem på grund av ”missade exerciser”. Brevet är på franska och daterat den 26 juli 1789. 

Köpmännen skriver att de har gripits av von Rosenstein utanför sin handelslokal och att soldater fört dem till fortet. De berättar om anledningen och argumenterar till sitt försvar. Här framgår samtidigt att den svenska kolonin använde slavar som arbetskraft. I brevet används det nedlåtande och rasistiska n-ordet för svarta förslavade människor [citat]:

"Ni känner till, min Herre, vilket brott som herr Guvernören anklagar oss för. Att endast ha missat att komma till exerciser – svåra och mödosamma exerciser som han tvingade befolkningen att utföra en gång i veckan Från klockan 4 på kvällen till 7, vi ber er vänligen notera min Herre, att vi har aldrig någonsin missat att utföra våra vakttjänster och att sedan 3 månader tillhandahålla Negrer, till Kungens arbeten."

Slavägare skulle alltså bidra med slavar till offentliga arbeten som utfördes av det svenska styret. Det var tillåtet att äga slavar på svenska Saint-Barthélemy fram till 1847. Svenska befattningsmän var också slavägare. Ett exempel är guvernementssekreteraren och handelsmannen Aron Åhman. Han ägde 11 slavar – 6 män, 3 kvinnor och 2 barn under 14 år – enligt en förteckning över invånare på ön från 1788 (se externa länkar). 

De två brevskrivarna förklarar upprört att deras rykte som handelsmän påverkas av gripandet [citat]:

"Vi är min Herre köpmän och medborgare i denna stad sedan 2 år, vi har vår kommersiella fastighet och andra byggnader av intresse på Guadeloupe och på St. Eustache vilket slag mot vårt anseende, vilket slag mot vårt rykte, och vårt välstånd, ja, – Vårt rykte som är den främsta tillgången för en handelsman. Till slut min herre är vårt förtroende förlorat för alltid och skamkänslan inför medborgarna och i trakten."

Läs hela brevet

Texten är skriven på franska, men brevet har transkriberats (tolkats) och översatts till svenska. Du hittar fyra pdf-filer under ”Dokument”: hela originalbrevet, en transkribering på franska, en direktöversättning till svenska och en variant som är tolkad till modern svenska.

Här följer hela det transkriberade brevet i direktöversättning:

"Kopia

              Från fort Royal, Gustavia
                St. Barthélemy den 26 juli
                        1789
                Söndag kl. 11 på morgonen

Min herre

Vilka penslar bör vi använda oss av, för att skildra vår fruktansvärda belägenhet, hur finna rättvisa mot den våldshandling och det godtycke som Herr Guvernören Rogentin [Rosenstein], har utövat mot oss den 24 av denne månad klockan 7 på kvällen, då han i egen person, i sällskap av herr Ostrome, och två milissoldater med en holländsk officer, i tjänst hos Hans Danska Majestät kallad Herr Rouble, kommit för att avhämta oss, tagna vid handgemäng i vår kommersiella fastighet och förda till fortet, av soldaterna

Denna våldshandling och detta godtycke har Ni kännedom om liksom hela staden som är beredd att intyga detta

Vi är min Herre köpmän och medborgare i denna stad sedan 2 år, vi har vår kommersiella fastighet och andra byggnader av intresse på Guadeloupe och på St. Eustache vilket slag mot vårt anseende, vilket slag mot vårt rykte, och vårt välstånd, ja, – Vårt rykte som är den främsta tillgången för en handelsman. Till slut min herre är vårt förtroende förlorat för alltid och skamkänslan inför medborgarna och i trakten. Vilken uppmuntran för den enskilde individen som önskar komma för att etablera sig i denna stad. Eftersom man jagar bort hederliga medborgare som redan är etablerade här, osv.

Denna våldshandling och detta godtycke, som begåtts gentemot våra personer, av herr Guvernören, den 24 dennes klockan 7 på kvällen, då han personligen kom och förde bort oss mitt i folkmassan, avlägsnade oss från vår kommersiella fastighet, tvingade oss att överge vår fastighet efter brottslingens förgottfinnande, tvingar oss att hos Eders Majestät och hans minister anföra besvär, efterfråga rättvisa och åberopa medborgarnas rätt mot liknande missbruk som dagligen sker i denna stad, osv.

Ni känner till, min Herre, vilket brott som herr Guvernören anklagar oss för. Att endast ha missat att komma till exerciser – svåra och mödosamma exerciser som han tvingade befolkningen att utföra en gång i veckan Från klockan 4 på kvällen till 7, vi ber er vänligen notera min Herre, att vi har aldrig någonsin missat att utföra våra vakttjänster och att sedan 3 månader tillhandahålla Negrer, till Kungens arbeten.

Vad gäller Lagen i Sverige Min herre säger han att när en medborgare, avlägger trohetsed, engagerar han sig såsom militär. Nej, nej det är inte kungens intention att göra oss till soldater, Ni har lärt oss känna vår kung utifrån hans barmhärtighet, gentemot sina undersåtar, hans storhet, och kärlek för sina undersåtar, det är vid tronens fötter, som vi avser att föra fram våra klagomål trots att alla kanaler har täppts till av vår ledare —  

Slutligen min herre i vår besvärliga belägenhet, har vi vänt oss till Herr Nordelain, Domare [Johan Norderling, justitiarie], vi trodde oss hos denna ämbetsman finna, en lagens beskyddare vi misstog oss – vi har, funnit mannen – såsom han alltid visat sig för fransmännen och andra privatpersoner, utlänningar etablerade här osv.

Slutligen min Herre, har vi vänt oss till Er för att få kännedom om vår lagstiftning, beträffande medborgarens rättigheter eller för att få oss härifrån så att vårt förtroende och våra affärer ej tar skada.

                         Vi har äran att fullständigt vara

Herr

Edra mycket ödmjuka
mycket förbundna tjänare

Lardieu

JH. Bernier

 

Till
Herr A. Ahman
Kungens sekreterare under Guvernören
i Gustavia St. Barthélemy"

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad