Sök

Sökresultat

41 träffar på Galgbackar

Galgbackar / Stig Linell

Galgbackar / Stig Linell

Galgbacken / Per Anders Fogelström

Galgbacken / Per Anders Fogelström

Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

Götgatan - den urgamla vägen till galgbacke och slakthus / Åke Eriksson

Götgatan - den urgamla vägen till galgbacke och slakthus / Åke Eriksson

Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen / Stig Linnell

Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen / Stig Linnell

Bödeln som själv blev avrättad

Bödeln som själv blev avrättad

Lista över dödsdömda fångar på Smedjegården

Lista över dödsdömda fångar på Smedjegården

Jacob Guntlack avrättas 1771

Jacob Guntlack avrättas 1771

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Tortyr och dödsstraff
Tema

Tortyr och dödsstraff

Under 1600-talet var tortyr ett ganska vanligt sätt att tvinga fram bekännelser från människor. På 1800-talet hade de flesta ändrat sig och tyckte att det var fel. 1910 avrättades…

Källaren Hamburg : de livdömdas krog / Björn Hodell

Källaren Hamburg : de livdömdas krog / Björn Hodell

Beskrifning öfver det ohyggliga mordet å mamsell Anna Sofia Forssberg med mördarens porträtt, tecknadt i fängelset fyra dagar efter mordets begående.

Beskrifning öfver det ohyggliga mordet å mamsell Anna Sofia Forssberg med mördarens porträtt, tecknadt i fängelset fyra dagar efter mordets begående.

En södergrabb berättar : barndomsminnen och bilder från 1880-talets Stockholm / Harry Sandberg

En södergrabb berättar : barndomsminnen och bilder från 1880-talets Stockholm / Harry Sandberg

Från Årsta till Farsta / text och teckningar: Olle Rydberg

Från Årsta till Farsta / text och teckningar: Olle Rydberg

Mördaren Pehr Victor Göthes sista och upprigtiga sjelfbekännelse öfver sitt å mamsell Anna Sofia Forsberg föröfvade mord, orsaken dertill, jemte alla de rysliga omständigheter, som varit förknippade med detsamma och hvilka ej blifvit förut omtalade.

Mördaren Pehr Victor Göthes sista och upprigtiga sjelfbekännelse öfver sitt å mamsell Anna Sofia Forsberg föröfvade mord, orsaken dertill, jemte alla de rysliga omständigheter, som varit förknippade med detsamma och hvilka ej blifvit förut omtalade.

Görtzens sista dagar / Åke Abrahamsson

Görtzens sista dagar / Åke Abrahamsson

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Fotbojor

Fotbojor

Handbojor

Handbojor

Mördaren Pehr Victor Göthes (född i Götheborg den 29e Mars 1840) sista och uppriktiga sjelfbekännelse öfwer sitt å mamsell Anna Sophia Forsberg (född 1827) föröfwade mord samt betraktelser under hans sista stunder, den 8 januari 1862.

Mördaren Pehr Victor Göthes (född i Götheborg den 29e Mars 1840) sista och uppriktiga sjelfbekännelse öfwer sitt å mamsell Anna Sophia Forsberg (född 1827) föröfwade mord samt betraktelser under hans sista stunder, den 8 januari 1862.

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Joh. Fr. Bäckmans fängelse- och döds-betraktelser. Efter hans aflifwande funna uti hans bröstficka.

Joh. Fr. Bäckmans fängelse- och döds-betraktelser. Efter hans aflifwande funna uti hans bröstficka.

Kalvariesten

Kalvariesten

Medborgarplatsen
Tema

Medborgarplatsen

Medborgarplatsen fick sitt namn 1940. Då hade torget hetat Södra Bantorget i ungefär 70 år, sedan järnvägen kom och Södra station byggdes. Här går Götgatan, den äldsta vägen söderu…

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.