Kalvariesten
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Kalvariesten

Kalvariestenen är av kalksten som tillsammans med två andra stenar restes 1511 på Pelarbacken ovanför Götgatan på Södermalm.

Stenen markerade slutstationen av en processionsväg som gick från Stortorget i Gamla stan upp till Galgbacken (avrättningsplatsen) och Helga kors kapell i närheten av nuvarande Katarina kyrka. Stenen skulle minna om Jesu lidande och Golgatavandring. 

Stenens vittrade motiv visar den kosrfäste Jesus med Maria till vänster och Johannes till höger. Under figurgruppen finns en idag oläslig minuskelskrift men enligt en uppteckning från 1600-talet står det: Bracht Gott to lof und ehre. Bidet y alle für unsere Seele. (Ge lov och ära till Gud. Be ni alla för våra själar)

Stenen står utställd på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad