Vädersolstavlan från 1535 är den äldsta kända bilden av Stockholm.
Bildkonst
Konstnär: Jacob Elbfas. Stadsmuseet i Stockholm

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan från år 1535 är den äldsta kända bilden av Stockholm. Målningen återger den senmedeltida staden, sedd från Söders höjder. Olaus Petri, reformator och predikant i Storkyrkan, har pekats ut som beställare av tavlan. Den hängdes omedelbart i Storkyrkan och hänger där än idag.

Vintern 1998/99 rengjordes och konserverades tavlan. Efter olika tekniska analyser visade det sig att det i själva verket är en kopia från 1636. Vanligtvis tillskrivs originalet från 1535 Urban Målare, kopian är utförd av Jacob Elbfas. Det är alltså denna kopia som nu hänger i Storkyrkan.

Teknik: Olja.
Bas: Pannå.
Mått i mm: 1630x1100.

Läs mer om Vädersolstavlan i S:t Eriks årsbok 1999.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad