Sök

Sökresultat

103 träffar på Dragare

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Paul Myrén tecknar Harriet Bosse

Paul Myrén tecknar Harriet Bosse

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée

Linnégatan 33-35. Trapphus

Linnégatan 33-35. Trapphus

"Drag ungdomen in i skyttet!"

"Drag ungdomen in i skyttet!"

Skidåkare dragen av häst med ryttare längs Djurgårdsvägen. I fonden kvarteret Bajonetten, Oscars kyrkas torn och Narvavägen.

Skidåkare dragen av häst med ryttare längs Djurgårdsvägen. I fonden kvarteret Bajonetten, Oscars kyrkas torn och Narvavägen.

Linnégatan österut från Jungfrugatan. Ett fordon draget av två hästar står vid Linnégatan 36. Huset revs 1905

Linnégatan österut från Jungfrugatan. Ett fordon draget av två hästar står vid Linnégatan 36. Huset revs 1905

Latrinvagn dragen med häst.

Latrinvagn dragen med häst.

Porträttet / Hjalmar Söderberg

Porträttet / Hjalmar Söderberg

Stora Badstugatan 41-45, kv. Skogvaktaren och kv. Dragaren. Kvarteren låg mellan Kungstensgatan och Markvardsgatan och revs för att ge plats åt Sveavägen

Stora Badstugatan 41-45, kv. Skogvaktaren och kv. Dragaren. Kvarteren låg mellan Kungstensgatan och Markvardsgatan och revs för att ge plats åt Sveavägen

Kälkåkare i Humlegården vintertid

Kälkåkare i Humlegården vintertid

Humlegården, vintertid

Humlegården, vintertid

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Den löjligt rygtbare skomakaren Rosenqwarn : Några drag ur hans lefnadsäfventyr

Den löjligt rygtbare skomakaren Rosenqwarn : Några drag ur hans lefnadsäfventyr

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Stora branden 1625 / Linnea Forsberg

Stora branden 1625 / Linnea Forsberg

Handske

Handske

Gillen, Skrån, Gesällskap / Claes Lundin, August Strindberg

Gillen, Skrån, Gesällskap / Claes Lundin, August Strindberg

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

Från bärstolar till tunnelbana / Per Anders Fogelström

Från bärstolar till tunnelbana / Per Anders Fogelström

Från fostran till samarbete - Stockholms kolonirörelses historia / Karine Mannerfelt och Ann Eriksson

Från fostran till samarbete - Stockholms kolonirörelses historia / Karine Mannerfelt och Ann Eriksson

I spårvagnar och på  ångslupar, med hyrkuskar, åkare, hissar och stadsbud / Claës Lundin

I spårvagnar och på ångslupar, med hyrkuskar, åkare, hissar och stadsbud / Claës Lundin

Intervjuer, deltagande, etik : en vägledning för dig som vill dokumentera din samtid : Stockholm / Bo Larsson

Intervjuer, deltagande, etik : en vägledning för dig som vill dokumentera din samtid : Stockholm / Bo Larsson

Tjänstekvinnans son / August Strindberg

Tjänstekvinnans son / August Strindberg

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.