Text

Gillen, Skrån, Gesällskap / Claes Lundin, August Strindberg

August Strindbergs och Claes Lundins bok Gamla Stockholm kom ut 1882. Läs här om gillen och skrån, mästare och gesäller, från medeltiden och framåt.

Kapitlet har underrubrikerna: S:t Karins gille. — Vårfru-gille. — S:t Gertruds gille. — Helga Lekama gille. — Gillets organisation. — Huru det tillgick vid gillesfesterna. — Huru mycket man förtärde på åldermannens revisionskalas. — Gillets slut. — Skräddarnes skrå från 1356. — Skräddarnes skyddspatron. — Mästareskörd och mäsatarekost. — Gillesdrickning. — Skomakarnes skrå. — Murare och Smeder. — Guldsmeder. — Dragare. — Snickare. — General-embetes-skrå. — En peruk inför rätta. — Gesällgerberge. — Vandrande gesälls mottagning. — Vindragareherberget. — Saltmätarnes och spanmålsbärarnes herberge. — Förhållandet mellan mästare och gesäller.

Kapitlet är 28 sidor och illustrerat.

Se även länken till posten där bokens alla kapitel finns tillgängliga.

Utdrag ur Lundin, Claes, & Strindberg, August, Gamla Stockholm. - 1882. - S. 341-368

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Jalousie de métier "  Gatuscen från Stockholm, Österlånggatan invid Stora Hoparegränd.

"Jalousie de métier " Gatuscen från Stockholm, Österlånggatan invid Stora Hoparegränd.

Femte Allmänna Industriidkare-Mötet i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1881. Program.

Femte Allmänna Industriidkare-Mötet i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1881. Program.

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Livets ljusa och mörka sidor / Göran Dahlbäck

Livets ljusa och mörka sidor / Göran Dahlbäck

Skråordning för Murareämbetet 1480

Skråordning för Murareämbetet 1480