Första sidan handskrivet brev från Ann Margret Holmgren
Text

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Ann Margret Holmgren (1850-1940) var författare och en av de som var med och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var vice ordförande i Stockholmsavdelningen 1902-1904 och sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903-1906. Hon hade för sin tid kontroversiella åsikter och förespråkade kärlek och sex utanför äktenskapet.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var starkt engagerad och väldigt radikal i frågor om kvinnors rättigheter. Liksom systern Anna Lindhagen arbetade han mycket aktivt för kvinnans politiska rösträtt.

I en bilaga eller del av ett brev till Carl Lindhagen räknar Ann Margret Holmgren upp argument för att kvinnor ska ha rösträtt på lika villkor som män. Hon menade bl.a. att det som hon såg som speciellt kvinnliga egenskaper skulle förbättra hela samhället genom kvinnors politiska arbete.

Så här skrev Ann Margret Holmgren:

Lagen skall vara rättfärdig. Det är orättvist att utestänga hälften af folket från politiskt inflytande.

Kvinnan bör ha rösträtt bl.a. därför att hon själv bäst kan tillvarataga sina intressen däri inbegripet hemmets och barnens,

därför att genom den skulle hennes medborgaranda väckas och hennes ansvarskänsla ökas till utveckling för henne själf och till gagn för hela folket.

därför att om kvinnan göres statsborgerligt jämställd med mannen skulle hennes ställning till de manliga medlemmarna i hemmet förbättras och hennes personliga anseende i allmännhet höjas

därför att staten vid val af folkrepresentation behöver den insats af moderlig känsla, sparsamhet, praktiskt sinne m.m. som kvinnan antagligen skulle göra gällande i sitt val af representanter.

Saknaden af kvinnans inflytande i det offentliga lifvet blir med hvar dag mer och mer kännbar och den skada som uppstår af hennes frånvaro tillväxer fruktansvärt.

Att döma af hvad kvinnor redan nu, trots utestängning från statens angelägenheter, förmått uträtta på sociala områden sådana som t.ex. skola, sjukvård, sedlighet, nykterhet, frivillig fattigvård m.m. bör hon lämpa sig för det offentliga lifvet lika väl som mannen och de meddelanden man fått från de amerikanska och australienska stater, där kvinnan har rösträtt ha tillfullo bekräftat detta antagande. Se Upsala Flygblad Nr 1 de 2 sista citaten.

Där mannen ser bara en väg till sparsamhetens sunda källa där finna kvinnorna tio vägar.

Kvinnan skulle värna om de svagas och de smås rätt i samhället.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?
Tema

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?

Idag kan det tyckas självklart att alla över 18 räknas som myndiga och att rösträtten hänger ihop med medborgarskapet. Men så har det inte alltid varit. I det här lektionsförslaget…

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Röster om rösträtten
Tema

Röster om rösträtten

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Här kombinerar vi historiska bilder och text…

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

Val
Tema

Val

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Här hittar du källmaterial från tidigare val i Stockholm. Vill du hitta fler? Använd sökr…

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909