Första sidan handskrivet brev från Ann Margret Holmgren
Text
Författare: Holmgren, Ann Margret. Stockholms stadsarkiv

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Ann Margret Holmgren (1850-1940) var författare och en av de som var med och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var vice ordförande i Stockholmsavdelningen 1902-1904 och sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903-1906. Hon hade för sin tid kontroversiella åsikter och förespråkade kärlek och sex utanför äktenskapet.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var starkt engagerad och väldigt radikal i frågor om kvinnors rättigheter. Liksom systern Anna Lindhagen arbetade han mycket aktivt för kvinnans politiska rösträtt.

I en bilaga eller del av ett brev till Carl Lindhagen räknar Ann Margret Holmgren upp argument för att kvinnor ska ha rösträtt på lika villkor som män. Hon menade bl.a. att det som hon såg som speciellt kvinnliga egenskaper skulle förbättra hela samhället genom kvinnors politiska arbete.

Så här skrev Ann Margret Holmgren:

Lagen skall vara rättfärdig. Det är orättvist att utestänga hälften af folket från politiskt inflytande.

Kvinnan bör ha rösträtt bl.a. därför att hon själv bäst kan tillvarataga sina intressen däri inbegripet hemmets och barnens,

därför att genom den skulle hennes medborgaranda väckas och hennes ansvarskänsla ökas till utveckling för henne själf och till gagn för hela folket.

därför att om kvinnan göres statsborgerligt jämställd med mannen skulle hennes ställning till de manliga medlemmarna i hemmet förbättras och hennes personliga anseende i allmännhet höjas

därför att staten vid val af folkrepresentation behöver den insats af moderlig känsla, sparsamhet, praktiskt sinne m.m. som kvinnan antagligen skulle göra gällande i sitt val af representanter.

Saknaden af kvinnans inflytande i det offentliga lifvet blir med hvar dag mer och mer kännbar och den skada som uppstår af hennes frånvaro tillväxer fruktansvärt.

Att döma af hvad kvinnor redan nu, trots utestängning från statens angelägenheter, förmått uträtta på sociala områden sådana som t.ex. skola, sjukvård, sedlighet, nykterhet, frivillig fattigvård m.m. bör hon lämpa sig för det offentliga lifvet lika väl som mannen och de meddelanden man fått från de amerikanska och australienska stater, där kvinnan har rösträtt ha tillfullo bekräftat detta antagande. Se Upsala Flygblad Nr 1 de 2 sista citaten.

Där mannen ser bara en väg till sparsamhetens sunda källa där finna kvinnorna tio vägar.

Kvinnan skulle värna om de svagas och de smås rätt i samhället.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad