Öppna brevet
Text

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Frigga Carlberg (1851-1925) var socialarbetare, författare och journalist och var en av de ledande personerna inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon grundade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg som en gren av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR.

I ett brev till Anna Lindhagen (1870-1941), daterat 26 september 1902, ber Frigga Carlberg om råd i namnfrågan och meddelar att intresset för föreningen är stort bland kvinnorna. Och när det gällde männen menade hon att  motståndet tycktes vara mindre från de konservativa än från de liberalerna.

Så här skrev Frigga Carlberg:

Bästa fröken Lindhagen!

Ni får icke misstycka att jag ber er om ett råd. Jag skall försöka vara fåordig.

Sedan jag talade med er har jag träffat fru Holmgren och med glädje hört, att hon vill verka för vår rösträttssak genom föredrag i landsorten och kanske göra början i Göteborg. Vi kunna väl då ha anledning hoppas, att många kvinnliga rösträttsföreningar komma till stånd. Nu är det namnet vi varit lite tveksamma om.

Ty på samma gång som vi naturligtvis först och främst se på enighet och sammanhållning i sak, böra vi ha särskiljande namn för undvikande av missförstånd. Man kan ju tänka sig en centralförening med kretsar, så att vi då kallade föreningen här för Göteborgskretsen af eder. Eller också – hvad jag skulle föredraga – ”Göteborgsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”? Men det förutsätter att andra orter göra på samma sätt. Vill ni ge mig ett råd?

Vi ämnar hålla ett konstituerande möte i början af Okt (7?), och sedan skulle föreningen inbjuda fru Holmgren att hålla sitt föredrag. så snart det blir färdigt.

Intresset för saken tycks vara stort bland kvinnorna. Och bland männen ser det ut som om vi hade de konservativa mera för oss än de s.k. liberalerna. Eller kanske rättare sagt icke så mycket emot oss.

Nej, nu skall ni slippa mig.

Väl mött!

Er

Frigga Carlberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Anna Lindhagen får beröm för demokratiskt ordförandeskap

Anna Lindhagen får beröm för demokratiskt ordförandeskap

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Några ord om Qvinnans högre lyftning och utvidgade samhällsrättigheter af Ella

Några ord om Qvinnans högre lyftning och utvidgade samhällsrättigheter af Ella

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av Carl Lindhagen

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905