Tackbrev till Car lLindhagen från Ann-Margret Holmgren
Text

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Ann Margret Holmgren (1850-1940) var författare och en av de som var med och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var vice ordförande i Stockholmsavdelningen 1902-1904 och sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903-1906. Hon förespråkade också fri kärlek och sex utanför äktenskapet.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var starkt engagerad och väldigt radikal i frågor om kvinnors rättigheter. Liksom systern Anna Lindhagen arbetade han mycket aktivt för kvinnans politiska rösträtt. 

På sitt allra finaste brevpapper tackar Ann Margret Holmgren Carl Lindhagen för hans insatser, engagemang och tålamod vad gällde både kvinnors och andra förtryckta gruppers rättigheter.

Så här skrev Ann Margret Holmgren:

22 Norr Mälarstrand Stockholm 27.9.17

 Kära Borgmästare Lindhagen

Jag tar fram mitt allra finaste undantagspapper för att skriva några ord och uttrycka mitt tack och min beundran för vad Ni har gjort i riksdagen icke blott för kvinnorna men för alla som äro undertryckta och orättvist behandlade.

Ofta har jag tänkt att det var storartat av Er, som själv är så renhårig och rättrådig, att stå ut i kammaren bland så många som knappt förstå att värdera sådana egenskaper, än mindre äga dem. Jag skulle ha smällt igen dörren och gått min väg, tror jag. Eller också hade jag blivit argsinnt som ett vildsvin. Men Ni var stor nog att stå ut och kämpa för de många och höga ideal Ni trofast omfattat. Och det är mer än beundransvärt. Låt mig få säga det av uppriktigt hjärta.

Till sist ville jag fråga något. Kan vi inte få bli du? Sällan har jag träffat någon som synts mig vara i högre grad min själsliga broder. Jag ringde upp idag för att fråga om inte Ni båda ville delta i en liten fäst för Gulli Petrini nu om söndag kväll. Det vore säkert henne som oss övriga mycket kärt.

Och så ännu ett Tack från varmt Tillgivna

Ann Margret Holmgren

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Ann-Margret Holmgren
Tema

Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren var något av rösträttsrörelsens "grand old lady". Hon var med och grundade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902, efter att hon blivit änka.

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Medlemmar av Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform 1913

Medlemmar av Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform 1913

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909