Folder med krav på kvinnlig rösträtt
Folder med krav på kvinnlig rösträtt 1905
Text

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

I denna skrift påtalas det orättvisa i att kvinnor saknar rösträtt i relation till frågan om utvidgad rösträtt för män.

”För oss kvinnor är det sätt, på Hvilket frågan föres fram, en den blodigaste ironi övfer begreppet rättvisa. Den politiska rösträtten skall omfatta hela folket och halfa befolkningen – kvinnorna uteslutes. Alla mäns intressen skola bli representerade, men kvinnorna lika lite som hittills. Gudomlig rättvisa!”

Det finns ingen uppgift om vem eller vilken organisation som har skrivit texten som återfinns i arkivet Carl Lindhagens samling.

Läs hela foldern i bifogad pdf.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Firande av kvinnans rösträtt!

Firande av kvinnans rösträtt!

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Rösträttsmötet med kvinnor 1909.

Rösträttsmötet med kvinnor 1909.

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905