PM från möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1917
Text

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

PM från möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Från år 1885 började polisen mer systematiskt att övervaka politiska möten. Oftast handlade om övervakning av socialdemokratiska möten, men i detta dokument rapporteras om ett möte med LKPR.
LKPR bildades 1903 och var riksorganisation för rörelsen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Föreningen var ansluten till den internationella rösträttsorganisationen International Woman Suffrage Alliance. Föreningen var verksam fram till rösträttsreformen 1921.

Texten renskriven:

P.M.

Undertecknade, enligt order närvarande vid ett af Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt anordnat offentligt möte i K.F.U.M.:s stora hörsal, 35 Birgerjarlsgatan, förliden gårdag den 9 dennes kl. 8 e.m., få härmed rapportera:

Mötet öppnades klockan 8,15 em. af ordföranden i förenämnda [otydligt]

Lokalen, som rymmer 375 personer, var fullsatt med åhörare, nästan uteslutande kvinnor.

1:e talare: fru Karin Fjällbäck-Holmgren, redogjorde för kvinnorösträttens läge i andra länder, hvad som redan åtgjorts för dess genomförande här i landet samt utsikterna för dess genomförande.

2:e talare: fru Julia Ström-Olsson, om kvinnans här i landet tryckta ställning särskildt i ekonomiska afseende, hennes rättslöshet och hennes rättigheter för en bättre till[otydl.].

3:e talare: doktor Lydia Wahlström, höll en ingående utredning om kvinnornas ställning som politisk maktgrupp och de styrandes ställningstagande till denna grupp. Hvad kvinnan utfört under världskriget, hennes plikttrohet m.m., allt bidragande till styrkandet af hennes rättighet till erhållandet af politisk rösträtt.

Härefter föreslogs en resolution af innehåll, att de svenska kvinnorna ställde en oavvislig fordran på att redan vid innevarande års blifvande Riksdag i politiskt afseende fullt jämnstälda med männen, hvilken resolution af mötesdeltagarne tydligen enhälligt antogs.

Mötet afslutades klockan 10 eftermiddagen.

Något mot lag eller laga förordningar stridande förekom icke under mötet.

Stockholm den 10 januari 1917

[otydl.] Carl Öhman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Rösträtt
Tema

Rösträtt

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Till att börja med måste alla få rösta om vem som ska styra landet. Men vilka är "alla"? Det har varierat med tiden.

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Rösträttskvinna nekar stödja upprop för yttrandefriheten 1908

Rösträttskvinna nekar stödja upprop för yttrandefriheten 1908

Rösträttsmöte anordnat av Socialdemokratiska Kvinnornas Samorganisation - polisrapport 1914

Rösträttsmöte anordnat av Socialdemokratiska Kvinnornas Samorganisation - polisrapport 1914

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911