Program i kurs för samhällslära för kvinnor
Text

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Under vintern 1907-1908 ordnade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) en kurs i samhällskunskap för sina medlemmar. 

I kursen, som ägde rum två gånger i veckan, ingick bland mycket annat ämnen som ekonomisk politik, industrialismen, fackföreningsrörelsen och Sveriges kommunalförvaltning.

Syftet med kursen var att förbereda kvinnorna för den dag då de skulle få rösträtt. Som lärare på kursen fanns bland andra Lydia Wahlström, Gulli Petrini, Anna Withlock, och Karolina Widerström.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) grundades 1903. Föreningen arbetade mycket hårt för att kvinnor skulle få rösträtt. Först efter många års intensiv kamp nåddes tillslut målet. År 1919 beslutade riksdagen att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Karolina Widerström
Tema

Karolina Widerström

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och hade en egen läkarmottagning i Stockholm. Hon var också ledamot i Stockholms stadsfullmäktige och mycket engagerad i ka…

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907