Program i kurs för samhällslära för kvinnor
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Under vintern 1907-1908 ordnade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) en kurs i samhällskunskap för sina medlemmar. 

I kursen, som ägde rum två gånger i veckan, ingick bland mycket annat ämnen som ekonomisk politik, industrialismen, fackföreningsrörelsen och Sveriges kommunalförvaltning.

Syftet med kursen var att förbereda kvinnorna för den dag då de skulle få rösträtt. Som lärare på kursen fanns bland andra Lydia Wahlström, Gulli Petrini, Anna Withlock, och Karolina Widerström.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) grundades 1903. Föreningen arbetade mycket hårt för att kvinnor skulle få rösträtt. Först efter många års intensiv kamp nåddes tillslut målet. År 1919 beslutade riksdagen att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad