Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR bildades 1902 och var verksam till 1921. Organisationen  var rikstäckande med ett flertal lokalavdelningar. I en skrivelse 1905 uppmanar LKPR kvinnor att engagera sig i rösträttsfrågan genom att gå med i en lokal rösträttsförening.

 ”Hvarje kvinna, som inser det rättvisa och det för kvinnorna själfa, för hemmen, och för fosterlandet gagneliga i att kvinnorna erhålla lagstadgadt inflytande i samhällsutvecklingen, bör känna som sin plikt att ansluta sig till rörelsen genom att ingå i en förening för kvinnans politiska rösträtt.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad