Skrivelse av författaren Ann-Margret Holmgren om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt
Text

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

År 1906 ordnade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) en omfattande namninsamling för kvinnors rätt att få rösta i allmänna val.

Författaren och rösträttskämpen Ann-Margret Holmgren skriver här om det krävande och omfattande arbetet med att sprida listor, samla namnunderskrifter och nå ut till så många som möjligt. Hon påpekar speciellt hur viktigt det är att få med alla kvinnor oavsett samhällsklass, ålder och civilstånd.

Att sprida listor i hundratusental öfver hela landet och att samla namn på dem är ingen småsak, därtill fordras stor uthållighet och en brinnande tro på att saken skall kunna gagna.

För att få så många som möjligt att skriva på måste alla kvinnor verkligen övertygas om hur viktigt det är med rösträtt, menar Holmgren. Hon uppmanar alla att inte tappa modet utan kämpa och framför allt skriva på namninsamlingen för att målet ska nås.

Hvem af oss skulle icke vilja visa hela världen, att i Sverige stå kvinnorna så högt, att de ej längre vilja låta sig nöja med att betraktas som barn! De vilja bli jämställda och medansvariga med mannen och vilja tjäna sitt fosterland med sin röst vid val af folkrepresentanter lika väl som med sitt arbete för öfrigt.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) grundades 1903. Föreningen arbetade intensivt för att kvinnor skulle få rösträtt, men först efter många års kamp nåddes målet. År 1919 beslutade riksdagen att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.

Författaren Ann-Margret Holmgren (1850-1940) var en av förgrundsfigurerna i LKPR. Hon var känd för att vara en mycket bra talare. Hon reste runt i hela landet och höll föredrag och hjälpte till att starta lokala rösträttsföreningar på olika platser som hon besökte.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ann-Margret Holmgren
Tema

Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren var något av rösträttsrörelsens "grand old lady". Hon var med och grundade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902, efter att hon blivit änka.

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909