Kontakt

Stockholms stadsarkiv

Har du frågor till Stadsarkivet om källmaterial som finns publicerat i Stockholmskällan?

Lena Wiorek, arkivarie
E-post: lena.wiorek@stockholm.se

För allmän information och frågor som rör övrigt material på Stadsarkivet:

E-post: stadsarkivet@stockholm.se
Telefon:
 08-508 28 303 (telefontid måndag-fredag kl 10.00-12.00)
Stadsarkivets webbplats: www.stadsarkivet.stockholm.se

Uppdaterad