Kontakt

Stockholms stadsarkiv

Har du frågor till Stadsarkivet om källmaterial som finns publicerat i Stockholmskällan - eller om annat historiskt källmaterial som finns i arkiven?

För generella frågor till Stockholms stadsarkiv:
E-post: stadsarkivet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 28 303 (telefontid måndag-fredag kl 10.00-12.00)
Stadsarkivets webbplats: www.stadsarkivet.stockholm.se

För frågor om Stadsarkivets material på Stockholmskällan
Lena Wiorek, arkivarie
E-post: lena.wiorek@stockholm.se

Uppdaterad