Fotografi av författaren Ann-Margret Holmgren
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren (1850-1940) var författare och mycket aktiv inom kvinnorörelsen och kampen för kvinnors rösträtt. På rösträttskortet med hennes porträtt finns också en text. Den handlar om hur stor betydelse det har för hela samhället att kvinnorna får möjlighet att rösta och delta i det politiska livet.

Ann-Margret Holmgren var känd för att vara en mycket bra talare. Hon reste runt i hela landet och höll tal och hjälpte till att starta lokala rösträttsföreningar på olika platser. Hon förespråkade också fri kärlek och sex utanför äktenskapet, vilket var mycket ovanligt att kvinnor gjorde på den här tiden.

Holmgren var med och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1902. Och hon var en av de ledande personerna i den landsomfattande förening som bildades året efter, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Efter en lång och intensiv kamp nåddes tillslut målet. År 1921 fick kvinnor i Sverige för första gången rösta i allmänna val.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad