Text
Författare: Lindhagen, Carl (1860-1946), Dahlbäck, Sigurd (1866-1932). Stockholms stadsarkiv

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

I det här häftet finns två texter samlade. Den första redogör utförligt för borgmästare Carl Lindhagens förslag om allmän rösträtt, den andra är ett tryckt föredrag om Arbetarpartiet ock kvinnorn, hållet den 7 mars 1906 av Sigurd Dahlbäck.

Carl Lindhagen menar att allmän och lika rösträtt bör införas för såväl män som kvinnor, som man har gjort i Finland. Vidare berättar han om flera "rösträttsstreck", det vill säga olika saker man måste ha uppfyllt för att få rösta. Under följande rubriker, skriver Lindhagen om rösträttstreck han vill ta bort:

1. Ned med könsstrecket! Äro kvinnorna ej medborgare?
2. Vänsterregeringens fattigstreck.
3. Excellensen Staaffs dubbla utskyldsstreck.
4. Konkursstrecket.
5. Förmyndersskapsstrecket.
6. Värnpliktsstrecket – exercis och rösträtt.
7. 21 år istället för 25.
8. Vanfrejdsstrecket.

Sigurd Dahlbäck ställer i sitt föredrag frågan om varför så få kvinnor anslutit sig till Socialdemokraterna. Enligt uppgift var 1905 endast cirka 5000 av 65000 medlemmar kvinnor. Vidare kritiserar han bland annat de socialdemokratiska riksdagsmännen för att inte tydligt nog ha ställt sig bakom kravet på rösträtt även för kvinnor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad