Text

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

I det här häftet finns två texter samlade. Den första redogör utförligt för borgmästare Carl Lindhagens förslag om allmän rösträtt, den andra är ett tryckt föredrag om Arbetarpartiet ock kvinnorn, hållet den 7 mars 1906 av Sigurd Dahlbäck.

Carl Lindhagen menar att allmän och lika rösträtt bör införas för såväl män som kvinnor, som man har gjort i Finland. Vidare berättar han om flera "rösträttsstreck", det vill säga olika saker man måste ha uppfyllt för att få rösta. Under följande rubriker, skriver Lindhagen om rösträttstreck han vill ta bort:

1. Ned med könsstrecket! Äro kvinnorna ej medborgare?
2. Vänsterregeringens fattigstreck.
3. Excellensen Staaffs dubbla utskyldsstreck.
4. Konkursstrecket.
5. Förmyndersskapsstrecket.
6. Värnpliktsstrecket – exercis och rösträtt.
7. 21 år istället för 25.
8. Vanfrejdsstrecket.

Sigurd Dahlbäck ställer i sitt föredrag frågan om varför så få kvinnor anslutit sig till Socialdemokraterna. Enligt uppgift var 1905 endast cirka 5000 av 65000 medlemmar kvinnor. Vidare kritiserar han bland annat de socialdemokratiska riksdagsmännen för att inte tydligt nog ha ställt sig bakom kravet på rösträtt även för kvinnor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Att tänka på innan man lofvar eller beslutar. Några sanningens ord från Fosterländska förbundet i Stockholm. [Rösträttsfrågan]

Att tänka på innan man lofvar eller beslutar. Några sanningens ord från Fosterländska förbundet i Stockholm. [Rösträttsfrågan]

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Rösträtt
Tema

Rösträtt

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Till att börja med måste alla få rösta om vem som ska styra landet. Men vilka är "alla"? Det har varierat med tiden.

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911