Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnlig rösträtt
Text
Författare: Ann-Margret Holmgren. Stockholms stadsarkiv

Uppmaning till ungdomar att kämpa för kvinnors rösträtt - 1906

Kvinnor har lika stor rätt att rösta som män, och kvinnans röst är nödvändig för att samhället ska fungera bra, skrev författaren och debattören Ann-Margret Holmgren. Hon uppmanar de unga att agera och göra allt de kan i den fortsatta kampen för kvinnors rösträtt.

I den här skriften från 1906 anger Ann-Margret Holmgren flera skäl till att kvinnors röst är så viktig. Som mödrar, menar hon, har kvinnor ett stort intresse av hur samhället kommer att se ut i framtiden.

”Hvem har större intressen att bevaka samhället än modern? – Ingen, i sanning ingen. Det är ju hennes barn, som få godt eller ondt af de reformer, som göras eller icke göras idag.”

Den tid då männens fysiska styrka ansågs göra honom överlägsen kvinnan är förbi, skriver Holmgren. Nu är det dags att kvinnans speciella krafter tas tillvara för hela samhällets bästa.

”Lyssna, och ni skall höra hur det ropar efter moderlig ömhet öfverallt i det allmänna lifvet. Hur många späda, spirande plantor fryser inte bort bara af brist på den värme och känsla, som kvinnan skulle tillföra det offentliga livet, om hon finge medansvarighet.”

Kvinnors rösträtt är, menar Holmgren, är alltså nödvändig både av rättviseskäl och för samhällets bästa.

”En viktigare fråga finns i närvarande stund inte för oss kvinnor – knappast heller för samhället”.

I Finland, som nämns som ett föregångsland, fick kvinnor politisk rösträtt 1906, som första land i Europa. I Sverige fick kvinnorna vänta ända till 1921 innan de för första gången fick rösta i allmänna val.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad