Text
Författare: Stockholmskommittén för kvinnors rösträttspetition. Stockholms stadsarkiv

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

I en minneslista utgiven 1906 av Stockholmskommittén för kvinnornas rösträttspetition kan man se den kvinnliga rösträttsrörelsens milstolpar både i Sverige och utomlands.

Skriften finns i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad