Artikel om riksdagsdebatt om kvinnors rösträtt i Dagens Nyheter 1912
Text

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Det var fullsatt på läktarna vid riksdagens debatt den 18 maj 1912. Rösträttskvinnor från hela landet hade tagit plats för att ta del av den omröstning om kvinnors politiska rösträtt som skulle äga rum.

I april 1912 hade regeringen lagt fram ett lagförslag om kvinnlig rösträtt genom en proposition i riksdagen. Förslaget kom dock att röstas ned av första kammaren med 86 röster mot 58.

Debatten och resultatet beskrivs i artikeln från Dagens Nyheter dagen efter. Med de här orden avslutas artikeln:

”Åter har alltså högern, som så gärna inför kvinnan spelat den försyn som styr till det bästa, äfven när det ser svårast ut – åter har den sökt smälla igen dörren midt framför kvinnorna som vänta att bli insläppta bland medborgarna. Men vi ha foten emellan.”

Och den långa kampen för kvinnors rösträtt fortsatte med ökad kraft, inte minst genom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). År 1919 beslutade riksdagen tillslut att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

7-9 Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Ann-Margret Holmgren
Tema

Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren var något av rösträttsrörelsens "grand old lady". Hon var med och grundade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902, efter att hon blivit änka.

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

GY Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

GY Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?
Tema

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?

Idag kan det tyckas självklart att alla över 18 räknas som myndiga och att rösträtten hänger ihop med medborgarskapet. Men så har det inte alltid varit. I det här lektionsförslaget…

Lektion: Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

Lektion: Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Mor Karin” övertygas om att vara med och starta rösträttsförening – 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907

”Varför vi önska rösträtt!” - artikel i tidskriften Idun 1907