Text

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Svenska kvinnor fick rätt att rösta för första gången i valet 1921. Innan dess hade en livlig och intensiv kamp förts av en grupp samhällsintresserade kvinnor (och en del män). En av de viktigaste föreningarna i kampen var Föreningen för kvinnors politiska rösträtt. Den hade som mest 17 000 medlemmar. Här har vi programmet för det första rösträttsmötet år 1909.

Flera av personnamnen känns igen från den tidiga kvinnorörelsen. De flesta är bortglömda idag men oftast intressanta människor som var välkända och beundrade i sin samtid. Anna Whitlock, känd kvinnosakskvinna och grundare av Whitlockska samskolan. Kata Dalström, medlem i det socialdemokratiska partiet. Vi finner också Sigrid Kruse, folkskollärarinna som ansåg att rösträtt och nykterhet hörde ihop. Ellen Hage, en av grundarna till denna förening. Fru Gulli Petrini som var filosofie doktor i fysik. För att nämna några som höll tal på mötet.

Dessa kvinnor kom oftast från borgerliga miljöer. En del engagerade sig även i de politiska partierna fast de ännu inte hade rösträtt! Säkert såg de sitt engagemang i partierna som ett sätt att påverka männen.

1922 fanns fem kvinnor i riksdagen (fyra i andra kammaren och en i första kammaren). Säkert kunde kvinnorna i Föreningen för kvinnors politiska rösträtt ta åt sig en stor del av äran för detta.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Porträtt av Ann Maria Katarina "Kata" Dalström, författare, politiker och folkbildare.

Porträtt av Ann Maria Katarina "Kata" Dalström, författare, politiker och folkbildare.

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Tennispaviljongen vid Sturevägen (nuv. Lidingövägen) norr om Idrottsparken. Södra fasaden

Tennispaviljongen vid Sturevägen (nuv. Lidingövägen) norr om Idrottsparken. Södra fasaden

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909

”Rösträtt för kvinnor” – tidskrift utgiven till de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 1909