Annons angående festligheter med anlending av kvinnors rösträtt 1919
Text

Firande av kvinnans rösträtt!

Den 24 maj 1919 togs det första riksdagsbeslutet för att införa lika och allmän rösträtt i Sverige. Detta firades på flera håll i Stockholm, och festligheterna sammanfattas i denna tidningsannons. Bland annat anordnades en andaktsstund i Storkyrkan, en högtidsfest på Folkets hus och medborgarfest samt supé på Skansen. Tal hölls av bland annat Hjalmar Branting, Agda Östlund, Selma Lagerlöf, Anna Whitlock och Lydia Wahlström på de olika platserna.

Från år 1885 började polisen mer systematiskt att övervaka politiska möten, och oftast handlade det om övervakning av socialdemokratiska möten, men även av andra politiska möten. Annonsen finns i en anteckningsbok angående sådan övervakning som förvaras i Kriminalavdelningens arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Rösträttsmötet med kvinnor 1909.

Rösträttsmötet med kvinnor 1909.

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911