Upplysta gator och fönster i kvällsmörker
Fridhemsplan vid Drottningholmsvägen 1966. Foto: Håkan Johansson, Stadsmuseet i Stockholm

Fridhemsplan

Mitt på Kungsholmen ligger Fridhemsplan. Det är en plats som under lång tid varit en knutpunkt för kollektivtrafik från olika delar av Stockholm. Platsen fick sitt namn 1935.

På 1800-talet låg det en tullstuga på platsen där Fridhemsplan finns idag. Kungsholmens bebyggelse sträckte sig då upp till tullen och på andra sidan fanns landsbygd med åkrar och trädgårdar. Här tog staden slut. 

En bit bort från dagens Fridhemsplan låg Stockholms stads norra arbetsinrättning under 1800-talet. Då var det olagligt att vara bostadslös eller hemlös. Personer kunde bli dömda för lösdriveri till tvångsarbete på arbetsinrättningen. I folkmun kallades den för Grubbens.

Från kåkstad till skyskrapor

Under första halvan av 1900-talet var det mycket som förändrades på Kungsholmen. Tidigare var detta en fattig del av Stockholm. Här fanns kåkbebyggelse med låga trähus och olika verkstäder och industrier. 1903 började Sant Eriksbron att byggas. Bron binder ihop Fridhemsplan på Kungsholmen med Sankt Eriksplan på Norrmalm. Under 1900-talets första årtionden byggdes många nya bostadshus. Längs Kungsholmens stränder byggdes moderna och lyxiga bostäder. Vid Sankt Eriksbron byggdes två höga hus som liknar amerikanska skyskrapor - Sportpalatset och Sankt Erikspalatset. 

Station för spårvagnar, bussar och tunnelbana

Fridhemsplan blev en knutpunkt för kollektivtrafiken. Här låg en stor busstation och flera spårvagnslinjer möttes. 1952 öppnade tunnelbanans gröna linje en station på Fridhemsplan och 1975 var den blå linjen färdig.

Kronobergsparken

Kronoberget ritades in som park i stadsplanen som Albert Lindhagen gjorde för Stockholm 1866. I början av 1880-talet började arbetet att anlägga parken. På platsen fanns tidigare en kvarn.

Intill parken ligger en av Stockholms äldsta judiska begravningsplatser. På judiska begravningsplatsen Kronoberg begravdes människor mellan 1787 och 1857. 

Rålambshovsparken

Parken började byggas 1936 och har fått sitt namn efter Rålambshovs malmgård som ligger intill Västerbrons fäste på Kungsholmen. Rålambshov har i sin tur fått namnet efter friherre Åke Rålamb som ägde gården på 1700-talet.

Utvalt källmaterial om Kronobergs- och Rålambshovsparkerna

Uppdaterad