Titel och upphov i tryckt text
Karta

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A. R. Lundgren år 1885.

En mycket detaljrik och informativ karta som visar den äldre bebyggelsen före namnrevisionen 1885. Kartan är en guldgruva av information. Här skär den nya stadsplanen, inritad i rött, över den befintliga bebyggelsen. Äldre kvartersnamn, nuvarande och föreslagna är skrivna i olika stilar. Husens olika byggnadsmaterial särskiljs med olika färger, t.o.m. träden delas upp i barr- och lövträd. Ett av stadens stora praktkartverk!

A. R. Lundgrens karta grundades på Byggnadsnämndens stomkartor och graverades i 13 blad av Herman Markman 1883-1885. Skala 1:3000. Du kan öppna förklaring till kartans symboler i en separat fil. 

Kartan finns även i 13 kartblad, se länkar under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1885 års karta, blad 1 (Lundgren)

1885 års karta, blad 1 (Lundgren)

1885 års karta, blad 10 (Lundgren)

1885 års karta, blad 10 (Lundgren)

1885 års karta, blad 11 (Lundgren)

1885 års karta, blad 11 (Lundgren)

1885 års karta, blad 12 (Lundgren)

1885 års karta, blad 12 (Lundgren)

1885 års karta, blad 13 (Lundgren)

1885 års karta, blad 13 (Lundgren)

1885 års karta, blad 2 (Lundgren)

1885 års karta, blad 2 (Lundgren)

1885 års karta, blad 3 (Lundgren)

1885 års karta, blad 3 (Lundgren)

1885 års karta, blad 4 (Lundgren)

1885 års karta, blad 4 (Lundgren)

1885 års karta, blad 5 (Lundgren)

1885 års karta, blad 5 (Lundgren)

1885 års karta, blad 6 (Lundgren)

1885 års karta, blad 6 (Lundgren)

1885 års karta, blad 7 (Lundgren)

1885 års karta, blad 7 (Lundgren)

1885 års karta, blad 8 (Lundgren)

1885 års karta, blad 8 (Lundgren)

1885 års karta, blad 9 (Lundgren)

1885 års karta, blad 9 (Lundgren)

4-6 Nattkorpens Stockholmskarta
Tema

4-6 Nattkorpens Stockholmskarta

Boken Nattkorpen av Johan Rundberg utspelar sig i Stockholm. Mika är en tjej som bor på barnhemmet där hon själv växte upp. Nu tar hon hand om de yngre barnen. Och blir indragen i…