Titel och upphov i tryckt text
Karta
Upphov: Lundgren, A.R., Markman, Herman (1856-1917). Stockholms stadsarkiv

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A. R. Lundgren år 1885.

En mycket detaljrik och informativ karta som visar den äldre bebyggelsen före namnrevisionen 1885. Kartan är en guldgruva av information. Här skär den nya stadsplanen, inritad i rött, över den befintliga bebyggelsen. Äldre kvartersnamn, nuvarande och föreslagna är skrivna i olika stilar. Husens olika byggnadsmaterial särskiljs med olika färger, t.o.m. träden delas upp i barr- och lövträd. Ett av stadens stora praktkartverk!

A. R. Lundgrens karta grundades på Byggnadsnämndens stomkartor och graverades i 13 blad av Herman Markman 1883-1885. Skala 1:3000. Du kan öppna förklaring till kartans symboler i en separat fil. 

Kartan finns även i 13 kartblad, se länkar under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad