Graverad karta tryckt på papper
Tillaeus karta från 1733
Karta

1733 års karta över Stockholm

General Charta öfwer Stockholm med Malmarne Åhr 1733. Med Kongl: Maij:ts alldranådigste Privillegio Upsatt af Petrus Tillaeus Stads Ingenieur.

Petrus Tillaeus klassiska karta från 1733 visar staden innanför tullarna. Här finns mycket information att hämta! Med hjälp av teckenförklaringarna kan vi studera kvartersnamn och söka upp markerade skolor, apotek, kyrkor eller andra typer av verksamheter och ansedda byggnader. Kartan är ett bra redskap om du vill koppla uppgifter från exempelvis mantalslängder till kartan. 

Detta är en digitalt sammansatt bild, där 12 kartblad sammanfogats till en karta. Varje blad finns även som en egen post (i högupplöst format 300 dpi), se under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1733 års karta, blad 10

1733 års karta, blad 10

1733 års karta, blad 11

1733 års karta, blad 11

1733 års karta, blad 12

1733 års karta, blad 12

1733 års karta, blad 1

1733 års karta, blad 1

1733 års karta, blad 2

1733 års karta, blad 2

1733 års karta, blad 3

1733 års karta, blad 3

1733 års karta, blad 4

1733 års karta, blad 4

1733 års karta, blad 5

1733 års karta, blad 5

1733 års karta, blad 6

1733 års karta, blad 6

1733 års karta, blad 7

1733 års karta, blad 7

1733 års karta, blad 8

1733 års karta, blad 8

1733 års karta, blad 9

1733 års karta, blad 9