Foto
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

"Riksgropen", utgrävning på Helgeandsholmen 1978-1980

Foto: Riksantikvarieämbetet

Inför ombyggnaden av Riksdagshuset gjordes i slutet av 1970-talet en stor arkeologisk utgrävning som pågick under två år. Undersökningarna på Helgeandsholmen 1978-80 är de hittills mest omfattande som har genomförts i Stockholms innerstad.

Resultaten från utgrävningen gjorde det möjligt att följa bebyggelseutvecklingen i området från mitten av 1200-talet fram till idag. Till de märkligaste fynden hörde Helgeandhusets medeltida kyrkogård med cirka 7 ton skelett från medeltida stockholmare som fått sin sista viloplats där.  

Mest iögonfallande under utgrävningen var den ruinstad av grundmurar från framförallt 1600-tals palats, som kom i dagen redan i undersökningens inledningsskede (se fotot). Det mest uppmärksammade fyndet var 55 meter av den stadsmur som Gustav Vasa lät bygga på 1530-talet. Stadsmuren och kyrkogårdsmuren förklarades av Länsstyrelsen som fasta fornlämningar och på så sätt tillkom Stockholms medeltidsmuseum på platsen för utgrävningen. 

Helgeandsholmen, detalj från Vädersolstavlan

Helgeandsholmen omkring 1535.
Detalj från
Vädersolstavlan

Sammanlagt undersöktes cirka 8000 kvadratmeter och när undersökningen avslutades hade arkeologerna grävt sig igenom och undersökt 50 000 kubikmeter jord.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad