Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Riksbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Riksbron)

Först i samband med uppförandet av riksdagshuset och riksbanken kom den länge diskuterade bron till stånd. 1907 byggdes en gångbro av stål med fackverksbalkar, av folkhumorn döpt till ”Råttfällan”. Dagens smäckra betongbro från 1931 ritades av Ragnar Östberg med K. A. Wickert som konstruktör. De eleganta gatlyktorna är från denna tid. Brovalvet bildas av två halvor som balanseras av motvikter inne i brofästena.

The bridge replaces a steel footbridge from 1907. The stylish arch of the roadway consists of two concrete cantilevers. The design was by Ragnar Östberg and the structural engineer was K.A. Wickert. The elegant lamps date from the same period.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad