Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

En instruktion från 1832 efter vilken direktionen, ledningen för Garnisonssjukhuset, var tvungen att rätta sig.

Garnisonssjukhus var militärsjukhus som förr i tiden fanns i alla större städer. Garnisonssjukhuset på Kungsholmen byggdes upp som Nordens största sjukhus 1816-1837 och det var menat att man under krig skulle kunna ta emot ett mycket stort antal patienter. Arkitekten till Garnisionssjukhuset var Carl Christoffer Gjörwell. Sjukhuset lades ned 1969 och sedan 70-talet finns Landstingshuset i samma byggnad.

10 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad