Sök

Sökresultat

119 träffar på Trafikleder

Vid Järnvägsbron t.v. byggs Centralbron som en fortsättning på trafikleden genom Söderledstunneln

Vid Järnvägsbron t.v. byggs Centralbron som en fortsättning på trafikleden genom Söderledstunneln

Bromma flygplats. Porträtt av 1:e trafikledare Teodor Anderson. Vy över området

Bromma flygplats. Porträtt av 1:e trafikledare Teodor Anderson. Vy över området

Drottningholmsvägen sedd västerut mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Drottningholmsvägen sedd västerut mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Slussens trafikmaskin sedd mot norr

Slussens trafikmaskin sedd mot norr

Ny trafikled skall dras fram utmed Klara sjö. Klarastrandsleden. Vy mot Stadshusbron

Ny trafikled skall dras fram utmed Klara sjö. Klarastrandsleden. Vy mot Stadshusbron

Flygbild över Slussen 1936

Flygbild över Slussen 1936

Essingeleden sedd mot Stora Essingen

Essingeleden sedd mot Stora Essingen

Essingeledens invigning

Essingeledens invigning

Drottningholmsvägen sedd mot väster. T.h. i bakgrunden Lindhagensplan

Drottningholmsvägen sedd mot väster. T.h. i bakgrunden Lindhagensplan

Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan. Vy mot sydost

Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan. Vy mot sydost

Essingeleden under byggnad på Lilla Essingen. Vy mot Stora Essingen

Essingeleden under byggnad på Lilla Essingen. Vy mot Stora Essingen

Arbeten för anslutning mellan Essingeleden och Drottningholmsvägen. I bakgrunden t.v. Fredhäll. Under Essingeledens anläggning

Arbeten för anslutning mellan Essingeleden och Drottningholmsvägen. I bakgrunden t.v. Fredhäll. Under Essingeledens anläggning

Arbeten med framdragande av nya körfält. Drottningholmsvägen mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Arbeten med framdragande av nya körfält. Drottningholmsvägen mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Arbete med breddning av Drottningholmsvägen vid Thorildsplan. Drottningholmsvägen sedd mot väster. Under Essingeledens anläggning

Arbete med breddning av Drottningholmsvägen vid Thorildsplan. Drottningholmsvägen sedd mot väster. Under Essingeledens anläggning

Drottningholmsvägen utvidgas mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Drottningholmsvägen utvidgas mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning

Drottningholmsvägen utvidgas vid Essingeledens kommande sträckning. Drottningholmsvägen sedd västerut

Drottningholmsvägen utvidgas vid Essingeledens kommande sträckning. Drottningholmsvägen sedd västerut

Essingeleden dras fram över Drottningholmsvägen. Blivande Fredhällsmotet

Essingeleden dras fram över Drottningholmsvägen. Blivande Fredhällsmotet

Drottningholmsvägen sedd mot Tranebergsbron. Arbeten har påbörjats för Essingeledens framdragande

Drottningholmsvägen sedd mot Tranebergsbron. Arbeten har påbörjats för Essingeledens framdragande

Drottningholmsvägen sedd västerut mot Lindhagensplan. I fonden Thorildsplan

Drottningholmsvägen sedd västerut mot Lindhagensplan. I fonden Thorildsplan

Flygbild österifrån över Slussen under arbete 1932

Flygbild österifrån över Slussen under arbete 1932

Slussens trafikmaskin under byggnad. Vy mot Stadsgården

Slussens trafikmaskin under byggnad. Vy mot Stadsgården

Slussens trafikmaskineri sett mot Södermalm. I mitten på bilden Södra Stadshuset, Stockholms Stadsmuseums byggnad

Slussens trafikmaskineri sett mot Södermalm. I mitten på bilden Södra Stadshuset, Stockholms Stadsmuseums byggnad

Gångpassage med butiker under Slussens trafikmaskin, Blå Bodarna

Gångpassage med butiker under Slussens trafikmaskin, Blå Bodarna

Flygbild över Gamla stan, Söderleden och Slussen

Flygbild över Gamla stan, Söderleden och Slussen

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.