Litteraturtips
Författare: Nordberg, Tord O:son (1898-1980). Stockholms stadsbibliotek

Söderport och Slussen : en skildring av slussområdets historia i anledning av slussombyggnadens invigning den 15 oktober 1935 / Tord O:son Nordberg

Denna bok är, trots sitt anspråkslösa omslag, full av intressant historia om området kring Slussen. Den gavs ut i samband med att Slussen byggdes om 1935 och beskriver i olika kapitel områdets tidiga historia, befästningarna vid Söderström och Slussen, slussanläggningarna och strömmen, broarna och trafiklederna, Karl-Johans torg och ryttarstatyn, byggnaderna inom Slussområdet, handel och rörelse och, slutligen, den då nya ”Trafikmaskinen”.

Här kan man läsa att man vid utgrävningar för ombyggnaden i början av 1930-talet hittade flera kanonkulor och andra föremål från belägringen av Stockholm under medeltiden och 1500-talet, och en bardisanspets – en typ av spjutspets – från 1600-talet, som kanske en gång burits av stadsvakten vid Söderport.

Boken har många svartvita illustrationer i form av kartor, planer, ritningar, fotografier, äldre teckningar, målningar och kopparstick – en form av grafisk bild. 89 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad