Foto

Essingeledens planering söder om Blommensbergskolan